Vegetable works of art on video

Vegetable works on video

Gedurende de afgelopen weken heb ik in mijn studio korte video’s opgenomen om in deze rustige tijd mijn werk op een digitale manier en in beweging te laten zien. Opdat iedereen kennis kan blijven maken met mijn werk, zowel met groentepapier als digitale print. Een rustige periode geeft ruimte voor het ontwikkelen van nieuwe dingen. Het biedt tijd om naar binnen te keren en aandacht te geven aan zaken waar je blij van wordt en wat je nog wilt ontwikkelen. Het maken van video’s vind ik ontzettend spannend, vooral om daar tekst bij in te spreken, het is voor mij allemaal nieuw. Deze eerste korte video is nog zonder tekst, wel met muziek. Het is zoeken naar wat bij mij past en te leren van de techniek. Leuk als je mijn You Tube kanaal wilt volgen.

During the past few weeks, I recorded short videos in my studio, to show my art in a new way, facing these quiet times. So everyone will be able to get acquainted with my work. A quiet period gives room to develop new things. It provides time to go inside and to pay attention to matters that make you happy and need to be developed. Making videos is very exciting, mainly practicing voice over, it’s all new to me. This first short video is accompanied by music only. Trying to find out what suits me and to learn all about video technique. Please follow new releases on my You Tube channel.