Transitions mini series
Transitions mini series
Transitions mini #4 detail
Transitions mini #4

Transitions mini

De serie gaat over kleine veranderingen die een aanzet geven voor een duurzamere manier van leven. Dit is klein werk  formaat 15 x 21 cm, waar verf wordt gecombineerd met gedroogd groenteafval. Het zijn abstracte minimalistische composities op een ondergrond van duurzaam plaatmateriaal. Alle veranderingen beginnen klein!

This series is about small changes that give a basis for a more sustainable way of life. All changes start small! This is small work sizes 15 x 21 cm, paint is combined with dried vegetable waste. These are abstract minimalist compositions on a durable sheet material.

Transitions mini #4

Bewaren

Bewaren