patronen-in-lijn
through-contrast-1-framed-detail-72-dpi
Through contrast #1 framed
through-contrast-2-1
detail-through-contrast-2-diagonaal-1
through-contrast-2-werken-detail-1
detsil-through-contrast-1-bovenzijde
DSC04272

Through contrast series

Through contrast #1 – Wat kun je toch mooie dingen zien buiten in de natuur! Schoonheid is voor mij vaak een startpunt voor nieuw werk. Het zien van bijvoorbeeld diverse kleuren en patronen in de schors van deze zoete kers, heeft mij een opening, een inzicht gegeven voor een ontwerp. Door het zien van de uitgesproken oranje strook, bedacht ik mij dat door het waarnemen van contrasten in de maatschappij en het doorwerken van moeilijke pijnlijke aspecten, deze tegelijkertijd zorgen voor persoonlijke groei en bewustzijn. Vandaar de titel ‘Through contrast I see’. Dit is een eerste aanzet om twee beelden te combineren tot een nieuw geheel, de twee beelden worden samen één.

Through contrast #1 – What beautiful things one can see being outside surrounded bij nature! For me, beauty is often a starting point for a new work of art. For example, seeing various colors and patterns in the bark of this sweet cherry, has given me an opening, an insight for a design. Seeing the pronounced orange strip made me realize that by observing contrasts in society and meeting difficult painful aspects, at that very moment in time, personal growth and awareness arrises. Hence the title ‘Through contrast I see’. This is a first step towards combining two images into a new whole, the two images together become one.

Through contrast #2 – In deze serie is er  een tweede werk bijgekomen. Ook hier is de basis het zien van prachtige schors, nu van een cipres. De verticale richting van de patronen van de schors passen bij waarnemingen van verticale contrasten in de maatschappij en het doorwerken van moeilijke pijnlijke aspecten, die tegelijkertijd zorgen voor persoonlijke groei en bewustzijn. Vandaar de titel ‘Through contrast I see’. In dit werk zijn ook twee beelden gecombineerd tot een nieuw geheel, de twee beelden worden samen één. Het formaat van deze print op hout, met toegevoegde lijnen in eitempera, is 50 x 50 cm.
 
Through contrast #2 – In the previous newsletter I shared the first work in the series Through contrast. A second item has been added to this series. Again, the basis is seeing beautiful bark, a cypress. The vertical direction of the patterns of the bark is consistent with the perception of vertical contrasts in society and the working through of difficult painful aspects, while at the same time ensuring personal growth and awareness. Hence the title ‘Through contrast I see’. In this work, two images are combined into a new whole, the two images together become one. This digital print on wood sizes 50 x 50 cm.