elements op hout
elements op hout in hand
impressie-threefold-1-schors
impressie-threefold-2-square

Threefold

Vorig jaar ben ik verhuisd van de Randstad naar de Noordoostpolder, dat is 160 km verderop. Vanuit de drukte ging ik naar rust en ruimte. Tegelijkertijd besefte ik ook in mijn werk zoekende te zijn naar nieuwe ankers. Het afgelopen half jaar heb ik gebruikt om veel te lezen, te experimenteren en te onderzoeken. Om als het ware een nieuw vertrekpunt en vormentaal te vinden. Waar ik voorheen circulariteit en hergebruik -materiële factoren- benadrukte komt er nu een diepere laag in mijn werk bij.
Uiteindelijk kwam ik tot deze wens: Om onrust te transformeren naar harmonie. Hoofd, hart en handen worden één. Een drieluik, of wel een drieëenheid, ‘Threefold’. Hiermee bedoel ik te zeggen dat wat ik bedenk en voel kloppend moet zijn met het werk dat ik maak of ga maken, als een harmonisch geheel. Zoals ik het opmerk is dit verlangen naar harmonie universeel of existentieel, dit wordt sterker te midden van onrust in de maatschappij. De impressie hierboven is een eerste voorbeeld van een expressie passend in het drieluik, waar fotografie, fysiek materiaal en beeldtaal naast elkaar zullen komen.


Last year I moved from the Randstad to the Noordoostpolder, 160 km away. From the hustle and bustle I went to a more quiet and spacious place. At the same time, I also realized that I was looking for new anchors in my art. I have used the past six months to read, experiment and research a lot. To find a new starting point and manner of expression, as it were. Where I previously emphasized circularity and reuse, all material factors, a deeper layer is now added.
Eventually I came to this wish: To transform unrest into harmony. Head, heart and hands become one. A triptych, or a trinity, named ‘Threefold’. By this I mean to say that what I think and feel must be in line with the work I make or will make, as a harmonious whole. As I see it, this desire for harmony is universal or existential, this becomes stronger in the midst of turmoil in society. The impression above is a first example of such an expression.
A mix of photography, material matter and personal expression through form.