threefold #2 detail heart
detail Threefold #2, 'heart'
Threefold#2 detail
Threefold #2
Threefold #1 detail
Threefold #1
Threefold #1
Threefold #2

Threefold

Threefold geeft voor mij de zoektocht weer naar een manier om de drie-eenheid hoofd, hart en handen uit te drukken. Het verlangen naar evenwicht en harmonie in alles. Zoals ik het opmerk is dit verlangen naar harmonie universeel of existentieel, dit wordt sterker te midden van onrust in de maatschappij.
Uit het werkproces is een heel nieuwe eigen expressie ontstaan waarbij kennis, gevoel en ambacht bij elkaar komen in een passend beeld. Ik heb er diverse technieken en materialen voor gebruikt: Digitale print op FSC populieren multiplex, boomschors, tempera en natuurlijke pigmenten op ecoboard. Formaat: (3x) 15 x 21 cm (60 x 24 cm in totaal bij elkaar).


Threefold represents for me the search for a way to express the trinity of head, heart and hands. The desire for balance and harmony in everything. As I note it, this desire for harmony is universal or existential, this becomes stronger in the midst of turmoil in society.
The work process has resulted in a whole new expression of its own in which knowledge, feeling and craft come together. Various techniques and materials are being used: Digital print on FSC poplar plywood, tree bark, tempera and natural pigments on ecoboard. Size: (3x) 15 x 21 cm (60 x 24 cm in total).