eco

Werk dat op een milieuverantwoorde manier is gemaakt en na gebruik terug gegeven kan worden aan de natuur en daar geen schade veroorzaakt.