What if series

Fotoserie What if – Wat als we aan de buitenkant zouden kunnen zien welke gevolgen onder andere genetische manipulatie en vervuiling hebben voor ons voedsel? Een overkoepelend thema waar telkens een stukje aan toegevoegd kan worden. Vorig jaar heb ik het eerste beeld gemaakt en momenteel werk ik aan een tweede en derde beeld (zie afbeelding hierboven)  in deze serie.

Photography: What if series – What if we could see on the outside what’s happening to our food on the inside because of for instance pollution or genetical manipulation? An overarching interesting theme to look on. Last year I started this series, now I’m working on new images (see lightbox) to extend the series.