detail-rechts-organisch-en-abstract-8
organisch-en-abstract-8-verticaal
detail-organisch-en-abstract-8
detail-links-organisch-en-abstract-8
Origineel-foto-groentepapier-bloemkool-en-en-paarse-koolrabi

Organic and abstract #8

Wat zou er gebeuren als ik mijn groentepapier of diverse natuurlijke materialen van dichtbij zou kunnen bekijken? Ik bedoel, wat kun je waarnemen op detailniveau met een microscoop of andere camera? Uit nieuwsgierigheid heb ik een kleine usb microscoopcamera gekocht. deze kan ik ook meenemen naar buiten om bijvoorbeeld paddestoelen, mossen of schimmels te bekijken.
Maar nu eerst het eigen groentepapier. De resultaten waren heel divers. Schoonheid uit onverwachte hoek en minder mooie beelden van materialen waarvan ik had gedacht dat het heel tof zou zijn. Scherpstellen lukte het beste met behulp van een statief en het vraagt een enorme precisie om een scherp beeld te kunnen krijgen. Met microscoopfoto’s van koolrabi- en bloemkoolpapier heb ik een nieuw werk gemaakt in de serie Organisch en abstract, het is daarmee nummer 8 in de serie geworden.

What would happen if I could take a closer look at my vegetable paper or various natural materials? I mean, what can you observe at a more detailed level with help of a microscope or other camera? Out of curiosity I bought a small usb microscope camera. I can also take the instrument outside to look at mushrooms, mosses or fungi, for example.
But first I wanted a try using my own vegetable paper. The results were very diverse. Beauty from an unexpected angle and less beautiful images made of materials that I aught to be very cool. Focusing was best done with the help of a tripod and also requires enormous precision to get a sharp image. With microscopic images of kohlrabi and cauliflower paper I have made a new artwork in the series Organic and abstract, it’s number 8 in the series.

Organisch en abstract #8, 2024
75 x 30 x 1,8 cm