What if

Wat als we aan de buitenkant zouden kunnen zien welke gevolgen onder andere genetische manipulatie en vervuiling hebben voor ons voedsel? Een overkoepelend thema waar telkens een stukje aan toegevoegd kan worden. Te beginnen met een serie foto’s van bewerkt gedroogde schillen van tuinbonen.

What if we could see on the outside what’s happening to our food on the inside because of for instance pollution or genetical manipulation? An overarching theme where different pieces of work can be added. Starting with a series of images of modified dried peel of  broad beans.