Off road project

Off road project  Om ook voor volgende generaties een leefbare aarde te realiseren is een tendens zichtbaar om meer en meer te kiezen voor duurzame materialen op allerlei gebied. Versnipperd plantaardig materiaal, waaronder: riet, grassen, wilgentenen en ander snoeihout wordt hier gecombineerd met natuurlijke steenkalk. Met dit mengsel maak ik ronde tegels, die samen een pad creëren. Welke weg kies jij? Je kunt op het reeds bestaande verharde pad blijven of spelenderwijs een ander pad kiezen. Voor de exposite Playground (1 juni tot 3 november 2019) bij Bergarde Galleries heb ik dit werk voor buiten gemaakt.

Link to Playground exhibition Bergarde Galleries

Off road project  In order to realize a livable Earth for future generations, a trend towards more sustainable materials is visible. Shredded plant material, including: reeds, grasses, willow and other pruning will be combined with natural lime stone. With this mixture round tiles are going to be created. The tiles together will make a path. Which way will you go? You can remain on the existing paved path or choose a different path in a playful manner. For the upcoming Playground exhibition (1 June to 3 November 2019) at Bergarde Galleries I realised this art work.