Inspired and connected by nature

Sinds mijn afstuderen aan de Willem de Kooning Academie in 2015, werk ik met veel liefde aan het opbouwen van mijn bedrijf. Het is een prachtige weg, waar ik intens van geniet. In mijn studio in Dordrecht maak ik experimentele beeldende kunst die tegelijkertijd zowel organisch als abstract is. Geïnspireerd door de Cradle to Cradle gedachte gebruik ik zoveel mogelijk materialen die biologisch afbreekbaar zijn. Ideaal gezien bestaat er geen afval, mijn werk kan na gebruik gerecycled worden of weer voeding zijn voor de aarde.

Een unieke signatuur en een goed verhaal

Alle ervaring die ik eerder, gedurende 17 jaar in het vakgebied styling en Visual Merchandising heb opgedaan, komt goed van pas bij het maken van groentepapier en ontwerpen. Een goed verhaal, gecombineerd met een prachtig beeld, dat voel je en zie terug in mijn werk. Mijn voorliefde voor abstracte vormen en minimalisme kun je terugzien in al mijn werk: zowel in groentepapier, ontwerpen als prints. Het spanningsgebied van abstractie aan de ene kant en de organische vormentaal van het materiaal aan de andere kant, vind ik interessant. Het weerspiegelt voor mij de manier waarop we leven: cultuur aan de ene kant, natuur aan de andere zijde. We zijn vaak vergeten zelf onderdeel te zijn van de natuur. Tijd om deze verbinding te herstellen!

Geïnspireerd en in verbinding met de natuur

Wie ik ben en wat ik maak zie ik als onderdeel van een groter geheel, met daarbij een diep vertrouwen in creatie. Alles staat in verbinding met het Universum. De weg die ik ga is er een van persoonlijke en vakmatige ontwikkeling en bewustwording. Bij het bekijken van de natuurlijke vezels en patronen in mijn werk ervaar je een moment van verwondering en schoonheid. Je voelt de connectie met de natuur.

Vegetable works of Art

After graduation at the Willem de Kooning Academy in 2015, I am developing my own company with my heart and soul. It’s an intense and wonderful path to go, and I enjoy every bit. In my Studio based in Dordrecht I create experimental, organic and abstract visual art. Inspired by Cradle to Cradle thought I prefer to work with biodegradable materials. After use my art can be food for the earth again or materials can be reused.

Unique signature and a true story

Earlier professional skills in the work field of styling and Visual merchandising are now very useful when creating dessins, combinations and focus on a strong aesthetic design. Through my art one can experience a good story, combined with a wonderful design. My love for minimalism is to be discovered in my vegetable paper collection, designs and prints. This penchant for abstraction is visible throughout my art, combined with the beauty of the natural material. The tension area of abstraction on one side and the organic forms of the material on the other hand, I find interesting. It reflects to me the way we live: culture on the one hand, nature on the other. When will we see ourselves as part of nature again? Time to reconnect to nature!

Inspired and connected by nature

Who I am and the art I make are part of a larger whole, therefor I deeply trust the process of creation. Everything is in connection with the Universe. On my path, there is room for both personal and professional development and awareness. When viewing the natural fibers and patterns in my work you will experience a moment of wonder and beauty. You can feel the connection with nature.