afspraken huurovereenkomst product

Beste liefhebber,

Het doel voor mij als vormgever is, om de schoonheid en inspiratie die ik zelf ervaar, middels mijn producten door te kunnen geven aan anderen. Dit lidmaatschap is een mooie manier om dit mogelijk te maken. Een werk in huis om van te genieten en om kennis te maken met de wijsheid, eenheid en harmonie die in de natuur te ontdekken valt.
Hieronder volgt een aantal afspraken die ik met jou wil maken, op basis van vertrouwen en redelijkheid. (onderstaande is een voorbeeld van de huurovereenkomst die bij het lidmaatschap hoort via Petje.af)

Voor de duur van dit lidmaatschap van 17.- (vegetable works), of van 37.- euro (digitale print), per maand kan je genieten van een mooi product thuis.

Hoe werkt het?

  • Je hebt een account aangemaakt bij Petje.af
  • Je hebt gekozen voor lidmaatschap vegetable works of digitale print en de eerste termijn betaald
  • Mocht je eerder een specifiek product hebben gezien, bel dan voorafgaand aan je betaling, om na te vragen of dat specifieke werk beschikbaar is en een reservering te doen
  • Bel om een afspraak te maken met Angelique tel: 06 23498121 of plan het in via Calendly https://calendly.com/angeliquevandervalk/afspraak
  • Op het bezoekadres in Ens zoek je jouw favoriete product uit
  • Je mag het uitgekozen werk direct mee naar huis nemen
  • Het lidmaatschap is per maand opzegbaar. Stop je het lidmaatschap, dan breng je het werk binnen drie weken op afspraak weer terug

Huurovereenkomst bij lidmaatschap via Petje.af

Naam houder lidmaatschap 
Adres 
Woonplaats 
Telefoon 
E-mail 

hierna te noemen huurder en

Naam vormgeverAngelique: van der Valk
AdresAnemoon 5, [8307 NA] (tevens bezoekadres)
WoonplaatsEns
Telefoon06 23498121
E-mailinfo@angeliquevandervalk.nl

hierna te noemen vormgever, komen het volgende overeen:


Lidmaatschap:

Huurder betaalt middels een lidmaatschap een vast maandbedrag via petje.af aan de vormgever.

Product:

Voor de duur van een lidmaatschap kan de huurder genieten van een product thuis en hiertoe een werk uitzoeken uit de collectie van de vormgever in de gekozen prijscategorie. Categorie: vegetable works (product met een waarde tot 600 euro) kosten: 17,- per maand, of digitale print (waarde tot 1600,-) kosten: 37,- per maand. Het gekozen product is het volgende:

Titel 
Materiaal 
Afmeting 
Oplage 
Jaar 
Verkoopprijs in € incl. 9% BTW 
Zegge 


Locatie, transport en gebruik

Het product wordt opgehangen of neergezet op het bovenvermelde adres van de huurder.
De huurder zorgt zelf voor transport van het werk.

Transport kan ook worden verzorgd door de vormgever tegen een kilometervergoeding van 25 cent per kilometer.
De huurder zorgt als een goed huisvader voor het product zowel bij het transport, het ophangen als bij het gebruik, met de intentie het werk vrij van schade weer terug te brengen na de huurperiode. Eventuele schade aan het product is, na overleg en billijkheid, voor rekening van de huurder.

Termijn en beëindiging
Het lidmaatschap kan door de huurder maandelijks worden opgezegd. De huurder zorgt ervoor binnen 3 weken na beëindiging, op afspraak het product terug te brengen bij de vormgever.

Mocht het lidmaatschapsgeld om welke reden dan ook niet betaald kunnen worden, dan stopt het lidmaatschap automatisch en moet het product binnen 3 weken op afspraak terug gebracht worden op het bezoekadres van Studio Angelique van der Valk.

Lidmaatschap kan ook worden beëindigd als deze activiteit niet meer past bij de bedrijfsvoering of toekomstvisie van de vormgever.

Eigendom, auteursrecht en verkoop

Het product blijft tijdens de lidmaatschapsperiode eigendom van de vormgever, het mag zodoende niet worden verkocht, verhuurd, uitgeleend aan anderen of naar een andere locatie worden gebracht zonder toestemming.
De vormgever heeft als enige, ook na verkoop, het auteursrecht op zijn product, het werk mag niet worden gepubliceerd of gereproduceerd zonder toestemming.

Mocht de huurder het product tussentijds willen kopen, dan kan dat. In dat geval zal 40% van het tot dan toe betaalde lidmaatschapsgeld worden verrekend als korting op de verkoopprijs.

Datum………………………………………………Plaats……………………………………

Handtekening huurder……………………………………………………………………

Handtekening vormgever……………………………………………………………….