About

Achtergrond
Sinds mijn afstuderen aan de Willem de Kooning Academie in 2015, werk ik met veel liefde aan het opbouwen van mijn bedrijf. Het is een prachtige weg, waar ik intens van geniet. In mijn studio in Dordrecht maak ik experimentele beeldende kunst die tegelijkertijd zowel organisch als abstract is. Geïnspireerd door de Cradle to Cradle gedachte gebruik ik zoveel mogelijk materialen die biologisch afbreekbaar zijn. Ideaal gezien bestaat er geen afval, mijn werk kan na gebruik gerecycled worden of weer voeding zijn voor de aarde.

Background
After graduation at the Willem de Kooning Academy in 2015, I am developing my own company with my heart and soul. It’s an intense and wonderful path to go, and I enjoy every bit. In my Studio based in Dordrecht I create experimental, organic and abstract visual art. Inspired by Cradle to Cradle thought I prefer to work with biodegradable materials. After use my art can be food for the earth again or materials can be reused.

 

In verbinding
Wie ik ben en wat ik maak zie ik als onderdeel van een groter geheel, met daarbij een diep vertrouwen in creatie. Alles staat in verbinding met het Universum. De weg die ik ga is er een van persoonlijke en vakmatige ontwikkeling en bewustwording. Onderwerpen en verbindingen op het gebied van duurzaamheid, voeding en de natuur vind ik het meest interessant. Materiaalonderzoek, verf, fotografie en het combineren van technieken geven de vrijheid om per thema een passend materiaal te vinden om mee te werken. Het koesteren van de natuur en hier zorgvuldig mee omgaan vind ik belangrijk. De schoonheid en de mogelijkheden van natuurlijke materialen zie je in mijn werk weerspiegeld in beeld en harmonie.

In connection
Who I am and the art I make are part of a larger whole, therefor I deeply trust the process of creation. Everything is in connection with the Universe. On my path, there is room for both personal and professional development and awareness. Topics and connections in the work field of sustainability, food and nature have my main interest. Freedom to me is finding an appropriate and ultimate combination of expression, material and techniques for each project. To handle nature with care is important to me. The beauty and the possibilities of natural materials you will see harmoniously reflected throughout my art.

 

Unieke signatuur
Alle ervaring die ik eerder, gedurende 17 jaar in het vakgebied styling en Visual Merchandising heb opgedaan, komt goed van pas bij het maken van dessins, ontwerpen, maken van combinaties en sterk esthetisch beeld. In mijn werk is een voorliefde voor abstractie zichtbaar, gecombineerd met de schoonheid van het natuurlijke materiaal. Het spanningsgebied van abstractie aan de ene kant en de organische vormentaal van het materiaal aan de andere kant, vind ik interessant. Het weerspiegelt voor mij de manier waarop we leven: cultuur aan de ene kant, natuur aan de andere zijde. Wanneer zien we onszelf weer als onderdeel van de natuur?

Unique signature
Earlier professional skills in the work field of styling and Visual merchandising are now very useful when creating dessins, combinations and focus on a strong aesthetic design. A penchant for abstraction is visible in my art, combined with the beauty of the natural material. The tension area of abstraction on one side and the organic forms of the material on the other hand, I find interesting. It reflects to me the way we live: culture on the one hand, nature on the other. When will we see ourselves as part of nature again?