About

Weet je wat ik zo mooi vind aan mijn werk? Elke dag mag ik mij verwonderen over de schoonheid van natuurlijke materialen en patronen. Mij verbonden te voelen met de aarde en vanuit die inspiratie te creëren, is intens en waardevol. Het zorgt ervoor dat ik voel dat ik leef, dat mijn werk ertoe doet en een verschil kan maken. Dat gevoel van verbonden zijn met de natuur gun ik iedereen. Daarom wil ik met mijn werk zoveel mogelijk mensen inspireren.

Plantaardige producten die verwonderen

Door middel van prachtige producten kan ik mensen elke dag opnieuw inspireren  in hun huis of op de zaak. Dat is waanzinnig mooi. Je ziet de schoonheid en natuurlijke patronen van heel dichtbij in het groentepapier en de digitale prints die ik maak. Omdat het werk zowel organisch als abstract is, geeft het ruimte voor je eigen interpretatie. Momenten van verwondering zijn een opening naar de essentie van het bestaan en naar het koesteren van de aarde. Hier wil ik graag toe bijdragen.

Als mens in een veranderende wereld

Naast een inspirerend beeld, is het verhaal van de materialen die ik gebruik minstens zo belangrijk. Elk werk bespreekt een actueel en herkenbaar thema. Persoonlijke en vakmatige ontwikkeling en vernieuwing zijn voor mij eveneens essentieel. Dat geldt zowel in mijn vak als vormgever en ook als mens in een veranderende wereld. Zo heeft het boek Cradle to Cradle mijn leven veranderd. Sinds mijn afstuderen in 2015 gebruik ik zoveel mogelijk materialen die biologisch afbreekbaar of hernieuwbaar zijn. Ik nodig je van harte uit om eens langs te komen en een kijkje te nemen in mijn Studio in Ens.

Inspired and connected by nature

Do you know what I love about my work? Every day I can marvel at the beauty of natural materials and patterns. Being inspired every day and feeling connected to the earth is intense and valuable. It makes me feel alive, that my work matters. I would love everyone to have that same feeling of being connected to nature. That is why I want to inspire as many people as possible with my art.

Vegetable works of art inspires

Through handcrafted products I can inspire people every day in their home or business. That is insanely beautiful. You can see the beauty and natural patterns up close in the vegetable paper and the digital prints I make. Because the work is both organic and abstract, it gives room to your own interpretation. Moments of wonder are an opening to the essence of existence and for nurturing the earth. I would like to contribute to that.

As a person in a changing world

In addition to an inspiring design, the story of the materials I use is just as important. Each work discusses a current and recognizable theme. Personal and professional development and innovation are also essential to me. This applies both in my profession as a designer and also as a person in a changing world. For example, the book Cradle to Cradle has changed my life, since I graduated in 2015 I use as many materials as possible that are biodegradable or renewable. I cordially invite you to come by and take a look at my Studio in Ens.