Building blocks

Bouwstenen – Wereldwijd is er veel aandacht voor het ontwerpen van nieuwe materialen om de samenleving duurzamer te maken. Natuurlijke materialen worden verkend, tot in detail bekeken, uit elkaar gehaald en gecombineerd om tot nieuwe materialen te komen of oude technieken opnieuw te gebruiken. Deze ontwikkeling wil ik weergeven in een nieuw project, geïnspireerd op dit zoeken naar bouwstenen met oneindige mogelijkheden en combinaties.

Building blocks – Worldwide, there is a lot of attention for designing new materials for realising a more sustainable society. Natural materials are being explored, in detail examined, taken apart and combined to create new materials or by reusing old techniques. Inspired by this search for building blocks with infinite possibilities and combinations I made a start visualising this tendency.