Green, in a way

Experimenten met verschillende biologisch afbreekbare verf en berk op eco-board. Green, in a way – De titel verwijst naar het gebruik van het woord groen of eco, marketing technisch gezien. Vaak zijn producten op enige manier wel ‘groen’ te noemen, hierbij wordt vaak één eigenschap wordt belicht. Een product, zo ook dit abstracte werk is samengesteld uit vele grondstoffen. Als voorbeeld: Hoe zijn de pigmenten gewonnen die ik in mijn werk heb gebruikt en hoe ziet productieproces per pigment eruit? Dit werk is gemaakt op een ecologisch plaatmateriaal. Maar er is mij onbekend waar het bedrijf de stroom vandaan haalde of welke machines er zijn gebruikt om de platen te produceren. Of er bestrijdingsmiddelen zijn gebruikt om het graan voor het stro te produceren etc etc. Bij productie grijpen vele ketens in elkaar. Enkel bij ambachtelijke kleinschalige productie van biologische producten is groen waarschijnlijk pas écht groen te noemen.

Birch meets paint (green earth pigment) and eco-board.
Green, in a way – The title refers to the use of the word ‘green’ or ‘eco’, a marketing term. Products often by any means known as ‘ green ‘, the term refers to a single property. A product, like this abstract painting, is composed out of many raw materials. An example: How are the pigments being mined and produced? The paint is applicated on an ecological sheet material. Unknown to me is what energy the factory used, or what type of machines produced the sheetmaterial. If pesticides have been used to produce the grain etc etc. Production chains worldwide are interwoven. Probably only small-scale and ecologically conscious craftman’s products, can be labelled as green.

 

Green, in a way #1 and #2