About

Na vele jaren als visual merchandiser gewerkt te hebben ben ik in 2010 overgestapt naar een andere vakgebied. In 2015 heb ik de docentenopleiding Beeldende Kunst en Vormgeving aan de  Willem de Kooning Academie afgerond. Na het afstuderen heb ik mijn eigen bedrijf opgestart en maak ik, geïnspireerd door de Cradle to Cradle gedachte, experimenteel werk van biologisch afbreekbare materialen. Wie ik ben en wat ik maak zie ik als onderdeel van een groter geheel. Het koesteren van de natuur en hier zorgvuldig mee omgaan vind ik belangrijk. Ideaal gezien bestaat er geen afval, mijn werk kan na gebruik als grondstof dienen of als voeding voor de aarde.

About me – After working as a visual merchandiser for many years I switched to a different workfield in 2010. I studied Teacher Training in Visual Arts and Design at the Willem de Kooning Academy and graduated in 2015. After graduation, I started my own business and I create, inspired by Cradle to Cradle thought, experimental work of biodegradable materials.

 

Eigen signatuur

In mijn werk is een voorliefde voor abstractie zichtbaar, gecombineerd met de schoonheid van het natuurlijke materiaal. Het spanningsgebied van abstractie aan de ene kant en de organische vormentaal van het materiaal aan de andere kant, vind ik interessant. Het weerspiegelt voor mij de manier waarop we leven: cultuur aan de ene kant, natuur aan de andere zijde. Ik streef naar harmonie tussen deze twee, of het juist zichtbaar maken van spanning en frictie. Elk materiaal heeft zijn eigen intrinsieke beeldende kwaliteiten.

Signature – In my work a penchant for abstraction is visible, combined with the beauty of the natural material. The tension area of abstraction on one side and the organic forms of the material on the other hand, I find interesting. It reflects to me the way we live: culture on the one hand, nature on the other. I strive for harmony between these two, or make tension and friction visible. Each material has its own intrinsic visual qualities.